Notarius Publicus

Sedan den 1 december 2020 är jur.kand Anna-Karin Håkansson förordnad notarius publicus i Ljungby kommun. Notarius Publicus är en advokat eller jurist som förordnats av Länsstyrelsen, med uppdraget att kontrollera och intyga riktigheten i olka uppgifter och handlingar. Det kan t.ex. handla om att legalisera och bestyrka namnteckningar, avskrifter, utfärda apostille, bekräfta persons behörighet i vissa uppdrag m.m.

Tidsbokning gäller! Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt för att boka tid för Ditt besök. Du kan boka tid via mail eller telefon.

Kontaktuppgifter:

anna-karin.hakansson@merit-ab.se
Telefon: 070 – 86 33 797

Viktigt inför Ditt besök:

  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vad som krävs för att Din handling skall anses legaliserad i just det aktuella mottagarlandet. Du bör därför kontrollera detta innan Du bokar tid hos Notarius Publicus.
  • Om Notarius Publicus skall intyga att kopior överensstämmer med original, måste originalhandlingarna uppvisas vid besöket hos Notarius Publicus.
  • Skall Din namnteckning bevittnas, måste Du underteckna handlingen hos Notarius Publicus.
  • Du måste uppvisa giltig ID-handling.
  • Om Du har svårt för att tala eller förstå svenska, bör Du ta med en tolk till Ditt besök hos Notarius Publicus.

Apostille:

Enligt en internationell konvention/överenskommelse, kan apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat land som omfattas av överenskommelsen. Det innebär att det inte fordras ytterligare godkännande från UD eller utländsk ambassad.

Apostille kan t.ex. aktualiseras på handlingar som utfärdats av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket) och svenska domstolar. Det kan även utfärdas på betyg/intyg från svenska universitet, översättningar gjorda av auktoriserade översättare samt handlingar som undertecknats av annan Notarius Publicus.

För att kunna utfärda apostille fordras att handlingen är försedd med en stämpel från behörig myndighet i original. Vidare måste handlingen innehålla namnteckning (från behörig myndighetsperson) i original, namnförtydligande under namnteckningen samt uppgift om personens tjänstetitel vid aktuell myndighet.

Betalning:

Du kan med fördel betala med Swish vid Ditt besök hos Notarius Publicus. Om Du föredrar att erhålla en faktura, tillkommer faktureringsavgift med 50 kr.