Välkommen till MERIT ekonomi & juridik

Vi är tolv välmeriterade specialister inom ekonomi & juridik, med lång erfarenhet inom branschen.

Verksamheten startades hösten 2010 och vi är tolv företagare som har valt att samarbeta under namnet MERIT ekonomi & juridik. Fokus för vår verksamhet ligger på ekonomisk och juridisk rådgivning för alla företagsformer. Vi är specialister på ekonomiska frågor inom jord- och skogsbruk och arbetar främst med ägarledda företag.

En stor kunskap ryms inom kontorets väggar; allt från redovisning, årsbokslut/årsredovisningar, deklarationer, EU-rådgivning och skatterådgivning till juridiska tjänster, generationsskiften samt fastighetsförmedling av gårdar.

Förmedling av jordbruksfastigheter sker i samarbete med Areal, som är en rikstäckande mäklarbyrå.

Vi är medlemmar i SRF (SRF Konsulterna) och auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att vi uppfyller branschens kvalitetskrav på det arbete vi utför. Detta är en trygghet för dig som kund!