Juridik

Familjerätt
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Gåvohandlingar
 • Bodelning; vid äktenskapsskillnad & under bestående äktenskap
 • Testamente
 • Bouppteckning & arvskifte
 • Förordnande som boutredningsman, skiftesman & bodelningsförrättare
Skatterätt
 • Skatterättslig rådgivning i samband med familjerättsliga transaktioner/regleringar
 • Skatterättslig rådgivning i samband med fastighetsöverlåtelse
 • Skatterättslig rådgivning för enskild firma & aktiebolag
 • Skatterättslig rådgivning i samband med generationsskifte
Fastighetsrätt
 • Överlåtelsehandlingar
 • Servitut
 • Nyttjanderätt & arrende
 • Rådgivning i samband med fastighetsbildningsåtgärd
Affärsjuridik
 • Kompanjonavtal / aktieägaravtal
 • Familjerättsliga regleringar i ägarledda företag
Generationsväxlingar & samägande
 • Skatterättslig, familjerättslig & fastighetsrättslig rådgivning i samband med generationsskifte
 • Överlåtelsehandlingar
 • Samäganderättsavtal