Redovisning & Bokslut

 • Löpande bokföring och redovisning
 • Momsredovisning och skattedeklaration
 • Kundfakturering
 • Leverantörsreskontra och leverantörsbetalningar
 • Budget- och likviditetsplanering
 • Ekonomistyrning
 • Löneadministration
 • Årsbokslut, årsredovisningar, bokslutsrapporter
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomi- och skatterådgivning
 • Bolagsbildning och uppstart av företag
 • Kontakt med myndigheter, banker m.fl
 • Nyckeltal och uppföljningar

Rådgivning

 • EU-bidragsrådgivning
 • Produktionsrådgivning lantbruk
 • Skoglig rådgivning
 • Inför fastighetsförvärv
 • I samband med generationsskifte
 • Inför övertagande av verksamhet
 • Vid start av företag
 • Vid val av företagsform
 • Allmän rådgivning jord- och skogsbruk
 • Allmän juridisk rådgivning

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling och värdering av gårdar och skogsfastigheter sker genom vår samarbetspartner Areal som är ett av de ledande mäklarföretagen inom denna sektor.

Areal finns representerat i stora delar av Sverige och är en fristående sammanslutning av rådgivare och fastighetsmäklare med specialisering på jord- och skogsbruk.

Välkommen att besöka Areals hemsida för vidare information.